Nuage Sauvage, chè hè uữ cơ Việt Nam ngay gièa lòng Paris(巴黎)。

T-R-À A-R-T,文字游戏和其他。Trà /↪Ll_2A8↩a̤/在越南语中读作Tcha,意为 »茶 »,是艺术的镜子。在我们的文化中,茶中有艺术,茶中有生活,是一种艺术形式。 Nuage sauvage n↪Ll_1EB1↩m trong lòng củaBoutique Trà art▲34b rue bichat 75010 Paris, đ↪Ll_1EB1↩ng sau con kênh nh↪Ll_1ECF↩ xinh xắn ▲ Paris quai jammape.Khác biệt lớn nhất đó là Vân ch↪Ll_1EC9↩ giới thiệu và bán trà Việt thôi, và có 1 bức tường dành riêng cho trưng bày Galerie các tác ph↪Ll_1EA9↩m của… Poursuivre la lecture Nuage Sauvage, chè hè uữ cơ Việt Nam ngay gièa lòng Paris(巴黎)。

Publié le
Catégorisé comme Divers

[Review Sách] Thay Đổi Cuộc Sộng Với Nhân Số Học

Để thêm thông tin và tại sao tin vôa thôi đừ tin quá, tại sao con số của Pythagoras không áp dụng đưc vào tên Việt Nam, cũng như ko nên tham gia các lớp học về Nhân số học, xin share lại bài viết của Chòi Chiêm Tinh cct.tips/thansoTóm lại, trước khi đút tên… Poursuivre la lecture [Review Sách] Thay Đổi Cuộc Sộng Với Nhân Số Học

Publié le
Catégorisé comme Divers

Mademoiselle Bio,当客服不接听时

2021年1月更新。 在两次要求取消订单后,我12月下的圣诞订单终于发货了。带着内心的小惊喜去道歉。我想是运往比利时的货物出现了问题。网站似乎又开始工作了,因为我的新订单(这次是去法国)顺利通过。但是,我的资产还是无法掌握。 另一个订单在没有准备好包裹,也没有发送跟踪号的情况下,被标记为 »已送达 »。联系服务,没有回应。 2021年1月更新。 在两次要求取消订单后,我12月下的圣诞订单终于发货了。带着内心的小惊喜去道歉。我想是运往比利时的货物出现了问题。网站似乎又开始工作了,因为我的新订单(这次是去法国)顺利通过。但是,我的资产还是无法掌握。 2020年12月更新。 又是客服倒下了。2020年12月14日订购。少了一个产品。生成了一张信用票据,但无法拿到手(购物车里没有代码输入)。 另一个订单在没有准备好包裹,也没有发送跟踪号的情况下,被标记为 »已送达 »。联系服务,没有回应。 2021年1月更新。 在两次要求取消订单后,我12月下的圣诞订单终于发货了。带着内心的小惊喜去道歉。我想是运往比利时的货物出现了问题。网站似乎又开始工作了,因为我的新订单(这次是去法国)顺利通过。但是,我的资产还是无法掌握。 2020年6月8日更新。 在我下单近一个月后,终于收到了我的信用,是以优惠码的形式,youhouuuu,自动?因为信贷是在凌晨1点发出的。至少我没有赔钱,呼。我会等一会儿再向他们订购,只是为了确保库存还在那里 2020年11月更新。 一切都恢复了正常我买他们家的圣诞日历没有任何问题,发货快,订单齐全。 2020年12月更新。 又是客服倒下了。2020年12月14日订购。少了一个产品。生成了一张信用票据,但无法拿到手(购物车里没有代码输入)。 另一个订单在没有准备好包裹,也没有发送跟踪号的情况下,被标记为 »已送达 »。联系服务,没有回应。 2021年1月更新。 在两次要求取消订单后,我12月下的圣诞订单终于发货了。带着内心的小惊喜去道歉。我想是运往比利时的货物出现了问题。网站似乎又开始工作了,因为我的新订单(这次是去法国)顺利通过。但是,我的资产还是无法掌握。 2020年6月8日更新。 在我下单近一个月后,终于收到了我的信用,是以优惠码的形式,youhouuuu,自动?因为信贷是在凌晨1点发出的。至少我没有赔钱,呼。我会等一会儿再向他们订购,只是为了确保库存还在那里 2020年11月更新。 一切都恢复了正常我买他们家的圣诞日历没有任何问题,发货快,订单齐全。 2020年12月更新。 又是客服倒下了。2020年12月14日订购。少了一个产品。生成了一张信用票据,但无法拿到手(购物车里没有代码输入)。 另一个订单在没有准备好包裹,也没有发送跟踪号的情况下,被标记为 »已送达 »。联系服务,没有回应。 2021年1月更新。 在两次要求取消订单后,我12月下的圣诞订单终于发货了。带着内心的小惊喜去道歉。我想是运往比利时的货物出现了问题。网站似乎又开始工作了,因为我的新订单(这次是去法国)顺利通过。但是,我的资产还是无法掌握。 你可以检查他们的 Facebook 页面,很多用户都在抱怨现在关于无线电沉默的客户服务,之间丢失的包,未交付,或像在我的情况下: 产品不可用,但不退款。如果你在Mlle生物店附近,最好去现场购买,这样可以确定产品有货。 要在封锁期间修改他们的网站,并显示 »免费送货 »,显然很容易。然而,为了给用户最起码的尊重,警告用户送货时间过长,警告用户没有客服,就 没人了。 你可以检查他们的 Facebook 页面,很多用户都在抱怨现在关于无线电沉默的客户服务,之间丢失的包,未交付,或像在我的情况下: 产品不可用,但不退款。如果你在Mlle生物店附近,最好去现场购买,这样可以确定产品有货。 2020年6月8日更新。 在我下单近一个月后,终于收到了我的信用,是以优惠码的形式,youhouuuu,自动?因为信贷是在凌晨1点发出的。至少我没有赔钱,呼。我会等一会儿再向他们订购,只是为了确保库存还在那里 2020年11月更新。 一切都恢复了正常我买他们家的圣诞日历没有任何问题,发货快,订单齐全。 2020年12月更新。 又是客服倒下了。2020年12月14日订购。少了一个产品。生成了一张信用票据,但无法拿到手(购物车里没有代码输入)。 另一个订单在没有准备好包裹,也没有发送跟踪号的情况下,被标记为 »已送达 »。联系服务,没有回应。 2021年1月更新。 在两次要求取消订单后,我12月下的圣诞订单终于发货了。带着内心的小惊喜去道歉。我想是运往比利时的货物出现了问题。网站似乎又开始工作了,因为我的新订单(这次是去法国)顺利通过。但是,我的资产还是无法掌握。 要在封锁期间修改他们的网站,并显示 »免费送货 »,显然很容易。然而,为了给用户最起码的尊重,警告用户送货时间过长,警告用户没有客服,就 没人了。 你可以检查他们的 Facebook 页面,很多用户都在抱怨现在关于无线电沉默的客户服务,之间丢失的包,未交付,或像在我的情况下: 产品不可用,但不退款。如果你在Mlle生物店附近,最好去现场购买,这样可以确定产品有货。 2020年6月8日更新。 在我下单近一个月后,终于收到了我的信用,是以优惠码的形式,youhouuuu,自动?因为信贷是在凌晨1点发出的。至少我没有赔钱,呼。我会等一会儿再向他们订购,只是为了确保库存还在那里… Poursuivre la lecture Mademoiselle Bio,当客服不接听时

Publié le
Catégorisé comme Divers

罗马最好的面部护理:与Simona Primavera合作的Kobido (Spring Touch)。

您可以用现金或卡支付。 更多信息请访问她的网站Spring Touch :http://www.springtouch.it/ 西蒙娜能说很好的意大利语、英语和一点法语。我建议你直接给她发Whatsapp(而不是通过电子邮件)+39 329 335 5647进行预约。她回答得很快。 您可以用现金或卡支付。 更多信息请访问她的网站Spring Touch :http://www.springtouch.it/ 考虑到她的服务质量,这是一个很好的 价格。 西蒙娜能说很好的意大利语、英语和一点法语。我建议你直接给她发Whatsapp(而不是通过电子邮件)+39 329 335 5647进行预约。她回答得很快。 您可以用现金或卡支付。 更多信息请访问她的网站Spring Touch :http://www.springtouch.it/ 50分钟的疗程120欧元她还提供4次疗程的套餐:400欧元。 考虑到她的服务质量,这是一个很好的 价格。 西蒙娜能说很好的意大利语、英语和一点法语。我建议你直接给她发Whatsapp(而不是通过电子邮件)+39 329 335 5647进行预约。她回答得很快。 您可以用现金或卡支付。 更多信息请访问她的网站Spring Touch :http://www.springtouch.it/ 价格 50分钟的疗程120欧元她还提供4次疗程的套餐:400欧元。 考虑到她的服务质量,这是一个很好的 价格。 西蒙娜能说很好的意大利语、英语和一点法语。我建议你直接给她发Whatsapp(而不是通过电子邮件)+39 329 335 5647进行预约。她回答得很快。 您可以用现金或卡支付。 更多信息请访问她的网站Spring Touch :http://www.springtouch.it/ 价格 50分钟的疗程120欧元她还提供4次疗程的套餐:400欧元。 考虑到她的服务质量,这是一个很好的 价格。 西蒙娜能说很好的意大利语、英语和一点法语。我建议你直接给她发Whatsapp(而不是通过电子邮件)+39 329 335 5647进行预约。她回答得很快。 您可以用现金或卡支付。 更多信息请访问她的网站Spring… Poursuivre la lecture 罗马最好的面部护理:与Simona Primavera合作的Kobido (Spring Touch)。

Publié le
Catégorisé comme Divers

PayPal推荐:5欧元免费

为什么选择PayPal? PayPal是一个安全的支付系统。您不需要在任何地方输入信用卡号码。 PayPal允许你在朋友和家人之间免费汇款。 如果您使用PayPal购物并想退货,退货运费将由PayPal承担。 我在这里和 这里 谈过这个问题 如果你使用PayPal购物,但商家没有给你发送产品,你可以很容易地创建一个纠纷,并获得退款。 不是很多人知道,但在PayPal有一个推荐计划。这很简单 点击我的推荐链接 输入您的电子邮箱进行注册,并按照说明进行操作。 只要您在注册后2周内支付任何超过10英镑的费用,您就可以获得5英镑的奖金。 为什么选择PayPal? PayPal是一个安全的支付系统。您不需要在任何地方输入信用卡号码。 PayPal允许你在朋友和家人之间免费汇款。 如果您使用PayPal购物并想退货,退货运费将由PayPal承担。 我在这里和 这里 谈过这个问题 如果你使用PayPal购物,但商家没有给你发送产品,你可以很容易地创建一个纠纷,并获得退款。

Publié le
Catégorisé comme Divers

我如何通过PayPal获得Vinted退货运费的退款?

你喜欢这篇文章吗?在 这里发现我 在Vinted上销售和 购买的技巧。 如果你还没有PayPal账户,我可以赞助你。 点击这里,您的第一笔订单(>10欧元)可获得5欧元的折扣。 你喜欢这篇文章吗?在 这里发现我 在Vinted上销售和 购买的技巧。 如果你还没有PayPal账户,我可以赞助你。 点击这里,您的第一笔订单(>10欧元)可获得5欧元的折扣。 您可以在账户上跟踪您的理赔状态。你将收到PayPal的几封电子邮件,让你了解索赔的进展。所有索赔将在5个工作日内处理。 您可以在账户上跟踪您的理赔状态。你将收到PayPal的几封电子邮件,让你了解索赔的进展。所有索赔将在5个工作日内处理。 你喜欢这篇文章吗?在 这里发现我 在Vinted上销售和 购买的技巧。 如果你还没有PayPal账户,我可以赞助你。 点击这里,您的第一笔订单(>10欧元)可获得5欧元的折扣。 关于押金证明,你只要把押金证明拍下来就可以了,另外邮费的价格也有明确的标示。 关于押金证明,你只要把押金证明拍下来就可以了,另外邮费的价格也有明确的标示。 您可以在账户上跟踪您的理赔状态。你将收到PayPal的几封电子邮件,让你了解索赔的进展。所有索赔将在5个工作日内处理。 你喜欢这篇文章吗?在 这里发现我 在Vinted上销售和 购买的技巧。 如果你还没有PayPal账户,我可以赞助你。 点击这里,您的第一笔订单(>10欧元)可获得5欧元的折扣。 你需要提供付款证明。一般情况下,我都是用普通的Colissimo寄包裹,所以不用麻烦打印单据。都是在拉邮网用机器做的,滑条是不干胶的,很不错。 你需要提供付款证明。一般情况下,我都是用普通的Colissimo寄包裹,所以不用麻烦打印单据。都是在拉邮网用机器做的,滑条是不干胶的,很不错。 关于押金证明,你只要把押金证明拍下来就可以了,另外邮费的价格也有明确的标示。 您可以在账户上跟踪您的理赔状态。你将收到PayPal的几封电子邮件,让你了解索赔的进展。所有索赔将在5个工作日内处理。 你喜欢这篇文章吗?在 这里发现我 在Vinted上销售和 购买的技巧。 如果你还没有PayPal账户,我可以赞助你。 点击这里,您的第一笔订单(>10欧元)可获得5欧元的折扣。 点击相关订单,再点击« 申请退还邮费 »。 激活服务后,可以进入« 活动 »标签,找到需要退货的订单。 点击相关订单,再点击« 申请退还邮费 »。 你需要提供付款证明。一般情况下,我都是用普通的Colissimo寄包裹,所以不用麻烦打印单据。都是在拉邮网用机器做的,滑条是不干胶的,很不错。 关于押金证明,你只要把押金证明拍下来就可以了,另外邮费的价格也有明确的标示。 您可以在账户上跟踪您的理赔状态。你将收到PayPal的几封电子邮件,让你了解索赔的进展。所有索赔将在5个工作日内处理。 你喜欢这篇文章吗?在 这里发现我 在Vinted上销售和 购买的技巧。 如果你还没有PayPal账户,我可以赞助你。 点击这里,您的第一笔订单(>10欧元)可获得5欧元的折扣。 注意:我是故意把链接做成不能点击的,因为很多人用假的PayPal链接诈骗,我想对你透明化,所以我让你自己复制/粘贴这个链接。 激活服务后,可以进入« 活动 »标签,找到需要退货的订单。 点击相关订单,再点击« 申请退还邮费 »。 你需要提供付款证明。一般情况下,我都是用普通的Colissimo寄包裹,所以不用麻烦打印单据。都是在拉邮网用机器做的,滑条是不干胶的,很不错。… Poursuivre la lecture 我如何通过PayPal获得Vinted退货运费的退款?

Publié le
Catégorisé comme Divers

[已解决]Macbook Air随机重启的问题。

苹果的程序规定,如果问题持续存在,你应该联系支持。 运气好 在我的情况下,我已经有最新版本的macOS(Catalina),我很难理解这个过程如何解决我的问题。不过,似乎已经成功了,此后电脑再也没有不定时重启过。敲木头! 苹果的程序规定,如果问题持续存在,你应该联系支持。 运气好 在我的情况下,我已经有最新版本的macOS(Catalina),我很难理解这个过程如何解决我的问题。不过,似乎已经成功了,此后电脑再也没有不定时重启过。敲木头! 苹果的程序规定,如果问题持续存在,你应该联系支持。 运气好 在这个页面上,它谈到了停止13″代2019年MacBook Pro的两个Thunderbolt 3端口。 这听起来很像我的设备。 我觉得提议的解决方案似乎很可疑。 第一步:如果电池电量在90%以上,继续进行第二步。如果没有,请使用电脑,直到电池电量降到90%以下。 步骤2:将Mac插入电源插座上 第三步:关闭所有应用程序 第四步:关上电脑盖子,使其进入睡眠状态。 第五步:让Mac充电至少8小时。 第六步:更新macOS,如果还没有到最后的版本。 在我的情况下,我已经有最新版本的macOS(Catalina),我很难理解这个过程如何解决我的问题。不过,似乎已经成功了,此后电脑再也没有不定时重启过。敲木头! 苹果的程序规定,如果问题持续存在,你应该联系支持。 运气好 经过研究,我发现苹果公司也有类似的问题记录 (在这个页面上)。 在这个页面上,它谈到了停止13″代2019年MacBook Pro的两个Thunderbolt 3端口。 这听起来很像我的设备。 我觉得提议的解决方案似乎很可疑。 第一步:如果电池电量在90%以上,继续进行第二步。如果没有,请使用电脑,直到电池电量降到90%以下。 步骤2:将Mac插入电源插座上 第三步:关闭所有应用程序 第四步:关上电脑盖子,使其进入睡眠状态。 第五步:让Mac充电至少8小时。 第六步:更新macOS,如果还没有到最后的版本。 在我的情况下,我已经有最新版本的macOS(Catalina),我很难理解这个过程如何解决我的问题。不过,似乎已经成功了,此后电脑再也没有不定时重启过。敲木头! 苹果的程序规定,如果问题持续存在,你应该联系支持。 运气好 我的设备是2018代13寸MacBook Air,有两个Thunderbolt 3接口。 经过研究,我发现苹果公司也有类似的问题记录 (在这个页面上)。 在这个页面上,它谈到了停止13″代2019年MacBook Pro的两个Thunderbolt 3端口。 这听起来很像我的设备。 我觉得提议的解决方案似乎很可疑。 第一步:如果电池电量在90%以上,继续进行第二步。如果没有,请使用电脑,直到电池电量降到90%以下。 步骤2:将Mac插入电源插座上 第三步:关闭所有应用程序 第四步:关上电脑盖子,使其进入睡眠状态。 第五步:让Mac充电至少8小时。 第六步:更新macOS,如果还没有到最后的版本。 在我的情况下,我已经有最新版本的macOS(Catalina),我很难理解这个过程如何解决我的问题。不过,似乎已经成功了,此后电脑再也没有不定时重启过。敲木头!… Poursuivre la lecture [已解决]Macbook Air随机重启的问题。

Publié le
Catégorisé comme Divers

我对Vinted的看法–作为一个买家

收到包裹后,当然要把衣服彻底洗干净。如有可能在60℃下。收到衣服的时候都不要试穿,我们不知道这些衣服在等待出售的过程中是在什么条件下保存的:)不过你可以找找看有没有孔,如果大小与标签等相对应。 祝您购物愉快! 从我看到的反馈来看,Vinted对买家的要求有点过高,让卖家很遗憾。他们在网站上声明,如果有任何问题,你可以打开一个纠纷:« 如果你的项目从来没有发送,到达损坏或与描述不符,我们将退还你。你有2天的时间进行索赔。如果双方没有达成一致,退货运费由买家负责。 » 收到包裹后,当然要把衣服彻底洗干净。如有可能在60℃下。收到衣服的时候都不要试穿,我们不知道这些衣服在等待出售的过程中是在什么条件下保存的:)不过你可以找找看有没有孔,如果大小与标签等相对应。 祝您购物愉快! 由蒙迪亚尔中继和Chronopost负责的包裹,因为密闭的原因,需要很长时间才能到达,但我反正也不着急。 从我看到的反馈来看,Vinted对买家的要求有点过高,让卖家很遗憾。他们在网站上声明,如果有任何问题,你可以打开一个纠纷:« 如果你的项目从来没有发送,到达损坏或与描述不符,我们将退还你。你有2天的时间进行索赔。如果双方没有达成一致,退货运费由买家负责。 » 收到包裹后,当然要把衣服彻底洗干净。如有可能在60℃下。收到衣服的时候都不要试穿,我们不知道这些衣服在等待出售的过程中是在什么条件下保存的:)不过你可以找找看有没有孔,如果大小与标签等相对应。 祝您购物愉快! 由蒙迪亚尔中继和Chronopost负责的包裹,因为密闭的原因,需要很长时间才能到达,但我反正也不着急。 从我看到的反馈来看,Vinted对买家的要求有点过高,让卖家很遗憾。他们在网站上声明,如果有任何问题,你可以打开一个纠纷:« 如果你的项目从来没有发送,到达损坏或与描述不符,我们将退还你。你有2天的时间进行索赔。如果双方没有达成一致,退货运费由买家负责。 » 收到包裹后,当然要把衣服彻底洗干净。如有可能在60℃下。收到衣服的时候都不要试穿,我们不知道这些衣服在等待出售的过程中是在什么条件下保存的:)不过你可以找找看有没有孔,如果大小与标签等相对应。 祝您购物愉快! 如果商品与描述不符,不一定是因为卖家不诚信(虽然…)。当你处理掉大量的衣服时,不一定能发现其中的小瑕疵。开启纠纷时,无论如何要有礼貌(不要侮辱卖家)。 由蒙迪亚尔中继和Chronopost负责的包裹,因为密闭的原因,需要很长时间才能到达,但我反正也不着急。 从我看到的反馈来看,Vinted对买家的要求有点过高,让卖家很遗憾。他们在网站上声明,如果有任何问题,你可以打开一个纠纷:« 如果你的项目从来没有发送,到达损坏或与描述不符,我们将退还你。你有2天的时间进行索赔。如果双方没有达成一致,退货运费由买家负责。 » 收到包裹后,当然要把衣服彻底洗干净。如有可能在60℃下。收到衣服的时候都不要试穿,我们不知道这些衣服在等待出售的过程中是在什么条件下保存的:)不过你可以找找看有没有孔,如果大小与标签等相对应。 祝您购物愉快! 所以我建议大家,一收到包裹,就要 检查所有的东西,包括标签、尺寸、可能出现的孔洞以及高科技物品的功能是否良好(即使是在吸塑下,也要打开来测试)。如果一切顺利,可以表示 »一切正常 »,交易结束。否则,您在收到包裹后有48小时的时间点击 »我有问题 »,并提出争议要求退款。 如果商品与描述不符,不一定是因为卖家不诚信(虽然…)。当你处理掉大量的衣服时,不一定能发现其中的小瑕疵。开启纠纷时,无论如何要有礼貌(不要侮辱卖家)。 由蒙迪亚尔中继和Chronopost负责的包裹,因为密闭的原因,需要很长时间才能到达,但我反正也不着急。 从我看到的反馈来看,Vinted对买家的要求有点过高,让卖家很遗憾。他们在网站上声明,如果有任何问题,你可以打开一个纠纷:« 如果你的项目从来没有发送,到达损坏或与描述不符,我们将退还你。你有2天的时间进行索赔。如果双方没有达成一致,退货运费由买家负责。 » 收到包裹后,当然要把衣服彻底洗干净。如有可能在60℃下。收到衣服的时候都不要试穿,我们不知道这些衣服在等待出售的过程中是在什么条件下保存的:)不过你可以找找看有没有孔,如果大小与标签等相对应。 祝您购物愉快! 所以我建议大家,一收到包裹,就要 检查所有的东西,包括标签、尺寸、可能出现的孔洞以及高科技物品的功能是否良好(即使是在吸塑下,也要打开来测试)。如果一切顺利,可以表示 »一切正常 »,交易结束。否则,您在收到包裹后有48小时的时间点击 »我有问题 »,并提出争议要求退款。 如果商品与描述不符,不一定是因为卖家不诚信(虽然…)。当你处理掉大量的衣服时,不一定能发现其中的小瑕疵。开启纠纷时,无论如何要有礼貌(不要侮辱卖家)。 由蒙迪亚尔中继和Chronopost负责的包裹,因为密闭的原因,需要很长时间才能到达,但我反正也不着急。 从我看到的反馈来看,Vinted对买家的要求有点过高,让卖家很遗憾。他们在网站上声明,如果有任何问题,你可以打开一个纠纷:« 如果你的项目从来没有发送,到达损坏或与描述不符,我们将退还你。你有2天的时间进行索赔。如果双方没有达成一致,退货运费由买家负责。 » 收到包裹后,当然要把衣服彻底洗干净。如有可能在60℃下。收到衣服的时候都不要试穿,我们不知道这些衣服在等待出售的过程中是在什么条件下保存的:)不过你可以找找看有没有孔,如果大小与标签等相对应。 祝您购物愉快! 安全与退货/换货 尽管购买的衣服标明 »状态非常好 »,但在8次购买中,我有3次出现问题。 一件非常漂亮的衣服,在现实生活中,但到处都是小洞,在广告中没有提到(它被标记为 »非常好的条件 »)。考虑到这件衣服的价格(2欧元),我干脆把它扔进了垃圾桶,但我可以得到全额退款。 一个上衣标有 »非常好的条件 »,但有污点和一个洞,在广告中没有提到。我产生了纠纷,女售货员向我道歉,退还我全部货款,并要求我保留这件衣服。 一件衣服到达38号时,广告上标明的尺寸是36号=>包裹寄回给买家,退货费用由PayPal退还,订单(运费,成本+物品价值)由Vinted全额退款。 更多信息在这里 所以我建议大家,一收到包裹,就要 检查所有的东西,包括标签、尺寸、可能出现的孔洞以及高科技物品的功能是否良好(即使是在吸塑下,也要打开来测试)。如果一切顺利,可以表示 »一切正常 »,交易结束。否则,您在收到包裹后有48小时的时间点击 »我有问题 »,并提出争议要求退款。 如果商品与描述不符,不一定是因为卖家不诚信(虽然…)。当你处理掉大量的衣服时,不一定能发现其中的小瑕疵。开启纠纷时,无论如何要有礼貌(不要侮辱卖家)。 由蒙迪亚尔中继和Chronopost负责的包裹,因为密闭的原因,需要很长时间才能到达,但我反正也不着急。 从我看到的反馈来看,Vinted对买家的要求有点过高,让卖家很遗憾。他们在网站上声明,如果有任何问题,你可以打开一个纠纷:« 如果你的项目从来没有发送,到达损坏或与描述不符,我们将退还你。你有2天的时间进行索赔。如果双方没有达成一致,退货运费由买家负责。 » 收到包裹后,当然要把衣服彻底洗干净。如有可能在60℃下。收到衣服的时候都不要试穿,我们不知道这些衣服在等待出售的过程中是在什么条件下保存的:)不过你可以找找看有没有孔,如果大小与标签等相对应。 祝您购物愉快! 为了尽可能地减少这些不便,只从评价好的卖家那里买东西(阅读他们的每条评论),在您检查完所有东西之前不要验证交易 (您有2天的时间来检查所有东西)。如果交易被验证,而你的商品是假货,太可惜了,在网站的一般情况下会有标注。您在注册本网站时已明确接受的条件。 安全与退货/换货 尽管购买的衣服标明 »状态非常好 »,但在8次购买中,我有3次出现问题。 一件非常漂亮的衣服,在现实生活中,但到处都是小洞,在广告中没有提到(它被标记为 »非常好的条件 »)。考虑到这件衣服的价格(2欧元),我干脆把它扔进了垃圾桶,但我可以得到全额退款。 一个上衣标有 »非常好的条件 »,但有污点和一个洞,在广告中没有提到。我产生了纠纷,女售货员向我道歉,退还我全部货款,并要求我保留这件衣服。 一件衣服到达38号时,广告上标明的尺寸是36号=>包裹寄回给买家,退货费用由PayPal退还,订单(运费,成本+物品价值)由Vinted全额退款。 更多信息在这里 所以我建议大家,一收到包裹,就要 检查所有的东西,包括标签、尺寸、可能出现的孔洞以及高科技物品的功能是否良好(即使是在吸塑下,也要打开来测试)。如果一切顺利,可以表示 »一切正常 »,交易结束。否则,您在收到包裹后有48小时的时间点击 »我有问题 »,并提出争议要求退款。… Poursuivre la lecture 我对Vinted的看法–作为一个买家

兴业银行赞助:20欧元免费。

我知道和其他银行相比,利率不是最好的,但它让我可以…。 在银行有一个保险箱,并有相应的保险(万一钥匙丢失),当然还有箱内物品的保险。 一个真正的顾问,他可以随时提供服务并作出反应(通过电子邮件或电话)–如果需要的话,他可以把我的银行卡寄到世界的另一端(你必须从一开始就说明,你希望所有的新卡都寄到分行,而不是寄到我的个人地址)。 对于那些生活在法国的人,有机会获得现金回馈优惠,最高可达消费金额的10%。 (*)本优惠活动仅适用于年满18周岁且在其推荐空间内有当前优惠的兴业银行客户,每个日历年最多推荐12次。20欧元将在被担保人有效开立第一个兴业银行账户后3周内支付。开户以银行受理为准。银行账户的运行产生的账户管理费,每季度按现行标准扣除。您所赞助的朋友的详细资料将只用于向他/她发送赞助邀请。它不会被用于广告目的。如果您的被赞助朋友没有采取任何行动,他或她的数据将在最迟12个月后自动删除。 如你所知,我还有一个法国兴业银行的账户,我已经选择了.NET。 一张Visa贵宾卡或万事达金卡,一年不花钱(我的顾问每年都会更换这两张卡,这样我就不用支付额外的费用,所以我得到的保险比经典卡要好)。 我的银行卡还链接到一个国际选项,每月17欧元(无限制的提款和国外支付,没有费用)。每个月,我都会把日期和国家发给我的顾问,这样在我所在的国家有变动的情况下,诈骗服务就不会被阻止。现在可以直接在应用程序上申报出国旅行了。 爵士乐报价,现在Sobrio在8.1欧元/月。 使用3D-Secure的支付直接通过应用程序进行验证,您不需要有SIM卡来输入在线支付的验证码。 银行保险箱租金110欧元/年。 我知道和其他银行相比,利率不是最好的,但它让我可以…。 在银行有一个保险箱,并有相应的保险(万一钥匙丢失),当然还有箱内物品的保险。 一个真正的顾问,他可以随时提供服务并作出反应(通过电子邮件或电话)–如果需要的话,他可以把我的银行卡寄到世界的另一端(你必须从一开始就说明,你希望所有的新卡都寄到分行,而不是寄到我的个人地址)。 对于那些生活在法国的人,有机会获得现金回馈优惠,最高可达消费金额的10%。 正在加载… (*)本优惠活动仅适用于年满18周岁且在其推荐空间内有当前优惠的兴业银行客户,每个日历年最多推荐12次。20欧元将在被担保人有效开立第一个兴业银行账户后3周内支付。开户以银行受理为准。银行账户的运行产生的账户管理费,每季度按现行标准扣除。您所赞助的朋友的详细资料将只用于向他/她发送赞助邀请。它不会被用于广告目的。如果您的被赞助朋友没有采取任何行动,他或她的数据将在最迟12个月后自动删除。 如你所知,我还有一个法国兴业银行的账户,我已经选择了.NET。 一张Visa贵宾卡或万事达金卡,一年不花钱(我的顾问每年都会更换这两张卡,这样我就不用支付额外的费用,所以我得到的保险比经典卡要好)。 我的银行卡还链接到一个国际选项,每月17欧元(无限制的提款和国外支付,没有费用)。每个月,我都会把日期和国家发给我的顾问,这样在我所在的国家有变动的情况下,诈骗服务就不会被阻止。现在可以直接在应用程序上申报出国旅行了。 爵士乐报价,现在Sobrio在8.1欧元/月。 使用3D-Secure的支付直接通过应用程序进行验证,您不需要有SIM卡来输入在线支付的验证码。 银行保险箱租金110欧元/年。 我知道和其他银行相比,利率不是最好的,但它让我可以…。 在银行有一个保险箱,并有相应的保险(万一钥匙丢失),当然还有箱内物品的保险。 一个真正的顾问,他可以随时提供服务并作出反应(通过电子邮件或电话)–如果需要的话,他可以把我的银行卡寄到世界的另一端(你必须从一开始就说明,你希望所有的新卡都寄到分行,而不是寄到我的个人地址)。 对于那些生活在法国的人,有机会获得现金回馈优惠,最高可达消费金额的10%。 如果你想 在兴业银行开户,只要你已经成年,而且以前没有兴业银行账户,你应该知道我可以为你担保。你要做的 就是填写这个表格。几小时后,您将收到一封邀请函,并附上您的个人赞助代码,当您开立账户时,您将获得20欧元。 正在加载… (*)本优惠活动仅适用于年满18周岁且在其推荐空间内有当前优惠的兴业银行客户,每个日历年最多推荐12次。20欧元将在被担保人有效开立第一个兴业银行账户后3周内支付。开户以银行受理为准。银行账户的运行产生的账户管理费,每季度按现行标准扣除。您所赞助的朋友的详细资料将只用于向他/她发送赞助邀请。它不会被用于广告目的。如果您的被赞助朋友没有采取任何行动,他或她的数据将在最迟12个月后自动删除。 如你所知,我还有一个法国兴业银行的账户,我已经选择了.NET。 一张Visa贵宾卡或万事达金卡,一年不花钱(我的顾问每年都会更换这两张卡,这样我就不用支付额外的费用,所以我得到的保险比经典卡要好)。 我的银行卡还链接到一个国际选项,每月17欧元(无限制的提款和国外支付,没有费用)。每个月,我都会把日期和国家发给我的顾问,这样在我所在的国家有变动的情况下,诈骗服务就不会被阻止。现在可以直接在应用程序上申报出国旅行了。 爵士乐报价,现在Sobrio在8.1欧元/月。 使用3D-Secure的支付直接通过应用程序进行验证,您不需要有SIM卡来输入在线支付的验证码。 银行保险箱租金110欧元/年。 我知道和其他银行相比,利率不是最好的,但它让我可以…。 在银行有一个保险箱,并有相应的保险(万一钥匙丢失),当然还有箱内物品的保险。 一个真正的顾问,他可以随时提供服务并作出反应(通过电子邮件或电话)–如果需要的话,他可以把我的银行卡寄到世界的另一端(你必须从一开始就说明,你希望所有的新卡都寄到分行,而不是寄到我的个人地址)。 对于那些生活在法国的人,有机会获得现金回馈优惠,最高可达消费金额的10%。 如果你想 在兴业银行开户,只要你已经成年,而且以前没有兴业银行账户,你应该知道我可以为你担保。你要做的 就是填写这个表格。几小时后,您将收到一封邀请函,并附上您的个人赞助代码,当您开立账户时,您将获得20欧元。 正在加载… (*)本优惠活动仅适用于年满18周岁且在其推荐空间内有当前优惠的兴业银行客户,每个日历年最多推荐12次。20欧元将在被担保人有效开立第一个兴业银行账户后3周内支付。开户以银行受理为准。银行账户的运行产生的账户管理费,每季度按现行标准扣除。您所赞助的朋友的详细资料将只用于向他/她发送赞助邀请。它不会被用于广告目的。如果您的被赞助朋友没有采取任何行动,他或她的数据将在最迟12个月后自动删除。 如你所知,我还有一个法国兴业银行的账户,我已经选择了.NET。 一张Visa贵宾卡或万事达金卡,一年不花钱(我的顾问每年都会更换这两张卡,这样我就不用支付额外的费用,所以我得到的保险比经典卡要好)。 我的银行卡还链接到一个国际选项,每月17欧元(无限制的提款和国外支付,没有费用)。每个月,我都会把日期和国家发给我的顾问,这样在我所在的国家有变动的情况下,诈骗服务就不会被阻止。现在可以直接在应用程序上申报出国旅行了。 爵士乐报价,现在Sobrio在8.1欧元/月。 使用3D-Secure的支付直接通过应用程序进行验证,您不需要有SIM卡来输入在线支付的验证码。 银行保险箱租金110欧元/年。 我知道和其他银行相比,利率不是最好的,但它让我可以…。 在银行有一个保险箱,并有相应的保险(万一钥匙丢失),当然还有箱内物品的保险。… Poursuivre la lecture 兴业银行赞助:20欧元免费。